Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Pääkirjoitus: Ve­ty­ta­lous voi tuoda pi­ris­tys­ruis­keen Poh­jois-Poh­jan­maal­le, mutta myös vas­tus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa

Tilaajille

Ve­sien­hoi­toon uudet suun­ni­tel­mat – Suomen met­sä­kes­kuk­ses­sa har­mi­tel­laan ve­sien­suo­je­lu­toi­men­pi­tei­den riit­tä­mä­tön­tä ra­hoi­tus­ta

Kestävän metsätalouden rahoituslain avulla on kunnostettu paljon vesistöjä, kuten kuvan Vuotungin kosteikko.
Kestävän metsätalouden rahoituslain avulla on kunnostettu paljon vesistöjä, kuten kuvan Vuotungin kosteikko.
Kuva: Tuovila Mika

Valtioneuvoston hyväksymät alueelliset vesienhoitosuunnitelmat ovat valmistuneet. Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien ja pohjavesien tilan heikkeneminen ja pyrkiä vähintään vesistöjen hyvään tilaa.

Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen kolmannessa vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2022–2027 toimenpiteitä on esitetty niille alueen järville, virtavesille ja rannikkovesimuodostumille, jotka eivät ole vielä hyvässä tilassa tai niiden tila on vaarassa heikentyä.