Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Pääkirjoitus: Koulua ei saa uu­vut­taa uu­dis­tus­myl­lä­käl­lä

Venäjän hyök­käys­so­dan vai­ku­tuk­set yri­tys­ten in­ves­toin­tei­hin jääneet vä­häi­sik­si – Fir­mois­sa val­lit­see ta­lous­ky­se­lyn mukaan yl­lät­tä­vän­kin po­si­tii­vi­set tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät

Kauppakamarien Talouskyselyyn vastasi kesäkuun alussa valtakunnallisesti lähes 2000 yritystä. Yrityksiltä udeltiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista kannattavuuteen ja investointeihin sekä liiketoiminnan näkymiin.

Peräti 72 prosenttia yrityksistä suunnittelee kyselyn mukaan myyntihintojen nostamista jonkin verran tai merkittävästi tulevan neljän kuukauden aikana.
Peräti 72 prosenttia yrityksistä suunnittelee kyselyn mukaan myyntihintojen nostamista jonkin verran tai merkittävästi tulevan neljän kuukauden aikana.
Kuva: Monica Hepo-oja

Kauppakamarien Talouskyselyn mukaan Venäjän hyökkäyssodasta johtuva kiihtyvä inflaatio ja epävarmuus toimintaympäristössä vaikuttavat yrityksiin laajasti, mutta yrityksissä vallitsevat myös positiiviset tulevaisuudennäkymät.

Noin 63 prosenttia yrityksistä arvioi, ettei Venäjän hyökkäyssota vaikuta suunniteltuihin investointeihin lainkaan.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät suomalaisissa yrityksissä kustannusten nousuna ja kallistuvina myyntihintoina.

Peräti 72 prosenttia yrityksistä suunnittelee kyselyn mukaan myyntihintojen nostamista jonkin verran tai merkittävästi tulevan neljän kuukauden aikana.

Kauppakamarien Talouskyselyyn vastasi kesäkuun alussa valtakunnallisesti lähes 2000 yritystä ja Oulun kauppakamarin alueelta yli 130 jäsentä. Yrityksiltä udeltiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia kannattavuuteen ja investointeihin sekä liiketoiminnan näkymiin.

– Yritysten lähiajan odotukset ovat varsin positiivisia, vaikka työvoimapula rajoittaa kasvua ja ravintola-alalla joillain toimijoilla jo aukioloaikaa, avaa Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Lähes 90 prosenttia arvioi seuraavan puolen vuoden aikana liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan. Koko vuoden liikevaihdon viime vuoteen verrattuna odottaa suuremmaksi tai yhtä suureksi yli 85 prosenttia vastanneista.

Näkemykset yritysten kannattavuuden suunnasta jakautuvat varsin tasaisesti, kun 30 prosenttia vastaajista arvio kannattavuuden heikkenevän ja samoin 30 prosenttia sen paranevan. Loput ennakoivat kannattavuuden pysyvän ennallaan. Yleinen huoli yrityksillä on kustannusten noususta, komponenttien saatavuudessa ja toimitusaikojen pitenemisessä.