Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Vas­taa­mo-ki­ris­tä­jä vaatii uh­reil­ta bit­coi­ne­ja – Mitä jälkiä bit­coi­nien siir­rois­ta jää, ja pys­tyy­kö ne vaih­ta­maan rahaksi jää­mät­tä kiinni?

Bitcoineja ostavien, myyvien tai siirtävien henkilöiden tiedot jäävät talteen, jos he käyttävät säänneltyä välityspalvelua. Ilman välikäsiä tietoja jää talteen vähemmän. Osaava tekijä voi tehdä bitcoinien liikenteen seuraamisen lähes mahdottomaksi.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron ja kiristyksen uhreilta vaaditaan rahoja kryptovaluutta bitcoineissa.
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron ja kiristyksen uhreilta vaaditaan rahoja kryptovaluutta bitcoineissa.
Kuva: Arttu Laitala

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta saaduilla tiedoilla kiristäjä määrää uhrit maksamaan kryptovaluutta bitcoineilla.

Kiristäjä vaatii Vastaamon asiakkailta bitcoineja 200 euron arvosta, jos maksaa 24 tunnin sisällä tai 500 euroa 48 tunnin sisällä. Jos kiristäjä ei saa maksua, hän tai he uhkaavat julkistaa uhrin henkilötiedot ja potilaskertomuksen.

Jos kiristäjä sattuisi saamaan bitcoineissa tehtäviä maksuja, pystyisikö hän vaihtamaan bitcoinit esimerkiksi euroiksi tai dollareiksi ilman, että viranomaiset pääsisivät kiristäjän jäljille?

Kysyimme asiaa suomalaiselta kryptovaluuttojen vaihdanta- ja säilytyspalvelu Coinmotionilta. Sen asiakkaina on pääasiassa suomalaisia yksityishenkilöitä ja joitakin yrityksiä, jotka sijoittavat bitcoineihin.

Siirrot ovat osin täysin anonyymejä

Maksut liikkuvat Bitcoin-järjestelmässä suoraan henkilöltä toiselle, eikä niihin tarvita kolmansien osapuolien, kuten pankkien hyväksyntää, sanoo Coinmotionin tietojohtaja Sampo Hyvärinen.

Jos bitcoineja vaihtaa tai ostaa vaihdantapalvelun, kuten Coinmotionin kautta, palvelulle jää tieto siitä, kenen hallussa olleita bitcoineja on siirretty. Suomessa laki velvoittaa vaihdantapalvelut asiakkaiden tunnistamiseen.

Ilman vaihdantapalvelua tehdyistä bitcoinien siirroista ihmisten henkilöllisyydet eivät kuitenkaan paljastu.

Hyvärisen mukaan bitcoineja säilytetään, vastaanotetaan ja lähetetään niin sanotuista Bitcoin-osoitteista, joita kuka hyvänsä voi luoda vapaasti.

Kaikki Bitcoin-järjestelmässä tehdyt kryptovaluutan siirrot osoitteesta toiseen tallentuvat järjestelmän taustalla olevaan niin sanottuun lohkoketjuun.

– Sieltä on mahdollista katsoa milloin vain, paljonko bitcoineja on missäkin osoitteessa, ja miten niitä on eri tilien välillä siirrelty, Hyvärinen kertoo.

Bitcoinien siirroista voi siis käydä katsomassa, paljonko siirtyi ja mihin. Vaihdanta on silti anonyymia, koska Bitcoin-osoitteet eivät itsessään kerro mitään niiden käyttäjästä.

Esimerkiksi vaihdantapalvelusta bitcoineja ostava ja niiden siirtämistä tiettyyn osoitteeseen pyytävästä henkilöstä jää tieto vaihdantapalveluun, mutta palvelukaan ei tiedä, kenen hallussa toinen osoite on.

Vaihto euroiksi jättää enemmän jälkiä

Kun bitcoineja muunnetaan esimerkiksi euroiksi, siitä jää herkemmin jälki, jonka avulla voi päästä ihmisten jäljille.

Coinmotionin Hyvärinen sanoo, että yleisin tapa myydä bitcoinit euroja tai muita valuuttoja vastaan on käyttää vaihdantapalvelua. Tällöin tilinhaltijan henkilöllisyys on palvelun tiedossa.

Tämä kuitenkin pätee vain palveluihin, joita sääntelee esimerkiksi EU-direktiivi. Osa verkossa toimivasta ulkomaisista palveluista sen sijaan ei kerää tietoa asiakkaistaan.

– Tämä mahdollistaa sen, että osaava tekijä pystyy vaihtamaan bitcoinit rahaksi niin, että viranomaisille on erittäin haastavaa seurata liikennettä, Hyvärinen toteaa.

Hyvärisen mukaan kiinnijääminen pystytään tekemään lähes mahdottomaksi, vaikka siirroista jää jälki, jonka avulla siirtoja tekeviä henkilöitä voi teoriassa seurata.

Bitcoinit vähentyneet rikollisuudessa

Bitcoinien suosio rikollisen vaihdannan välineenä on viime vuosina laskenut selvästi aiemmasta, Hyvärinen sanoo.

Vähenemisen taustalla on ensinnäkin se, että bitcoineja on alettu sääntelemään tiukemmin erityisesti Euroopassa.

Toiseksi kyse on Hyvärisen mukaan siitä, että Bitcoinien rinnalle on noussut muita kryptovaluuttoja. Niiden käyttäjien jäljittäminen on vielä paljon vaikeampaa, ellei kokonaan mahdotonta.