Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Va­paa­eh­tois­toi­min­nal­la on kas­vu­po­ten­tiaa­lia – kan­san­edus­ta­jat ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa teh­des­sään pää­tök­siä riit­tä­vien toi­min­ta­edel­ly­tys­ten tur­vaa­mi­sek­si

Vapaaehtoistoiminta kannattelee suomalaista yhteiskuntaa. Pidämme huolta ja tuemme toinen toisiamme niin harrastuksissa, erilaisissa elämänvaiheiden karikoissa kuin kriisitilanteissakin. Haluamme, että tämä perinne jatkuu ja vahvistuu.

Suomalaiset antavat pyyteettömästi aikaansa tärkeänä pitämänsä asian puolesta. Tällä hetkellä jopa 47 prosenttia suomalaisista toimii vapaaehtoisena. Vapaaehtoiset toimivat ammattilaisten rinnalla tuoden ihmisten elämään toivoa ja iloa.

Vapaaehtoistoiminnalla on valtavasti kasvupotentiaalia: selvityksen perusteella Suomessa asuvista jopa yli neljäsosa, 28 prosenttia, uskoo tekevänsä vapaaehtoistoimintaa lähitulevaisuudessa nykyistä enemmän ja 36 prosenttia yhtä paljon kuin nyt. Tätä voimaa tarvitsemme yhä enemmän ikääntyvässä Suomessa.

Vapaaehtoistoimintaa ei järjestetä tulevaisuudessakaan ilman rahoitusta. Pääosa kustannuksista aiheutuu vapaaehtoistoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, vapaaehtoisten rekrytoinnista, kouluttamisesta, ohjaamisesta ja hyvinvoinnin tukemisesta.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.