Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Van­hem­man sai­ras­tues­sa psyyk­ki­ses­ti perheen lapsi voi ajautua vas­tuun­kan­ta­jak­si – lap­si­omai­set ovat nä­ky­mä­tön ryhmä asian va­ka­vuu­teen nähden

Monen lapsen ja nuoren kotioloja varjostaa vanhemman vakava mielenterveyden oireilu. Tilanteessa koko perhe tarvitsee tukea.

Nuorten mielenterveys ja avun saamisen vaikeus puhuttavat. Keskustelussa on kuitenkin jäänyt huomiotta ne nuoret, joiden läheinen sairastaa psyykkisesti. He ovat huolehtijoita, jotka elävät kuormittavassa elämäntilanteessa ja joutuvat usein ottamaan vastuuta itsestään, perheen arjesta ja joskus sairastuneesta. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että nuori ajautuu omaishoitajan rooliin.

Lapsiomaiset ja nuoret hoivaajat ovat näkymätön ryhmä, joka tunnistetaan ja tunnustetaan hyvin huonosti asian vakavuuteen nähden. Vaikka avuntarve ei aina näy ulospäin, tämän päivän Suomessa lapsiomaisia on paljon. Arviolta joka neljäs alaikäinen elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma, mutta määrä voi olla suurempikin.

Nämä lapset ja nuoret tarvitsevat tukea, sillä raskas elämäntilanne ja heille kuulumaton vastuu kuluttavat voimavaroja ja voivat johtaa masennukseen, itsetuhoisuuteen tai syrjäytymiseen.

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.