Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Tilaajille

Vanha Kaleva: Ruot­sa­lais­vi­ran­omai­set ret­te­löi­vät rajalla vaatien passiaKaleva 22.6.1920. Ruotsalaisten rettelöimistä rajalla. Wiime päiwinä Tornionjokiwarsilta tulleet matkustajat kertowat ruotsalaisten wiranomaisten alkaneen suuressa määrässä rettelöidä suomalaisten kanssa. Huolimatta siitä, että rajaseudun asukkaitten keskuudessa ei yleensä ole noudatettu säännöksiä passeista y.m. owat Ruotsin wiranomaiset nyt yhtäkkiä kiristäneet waatimuksensa niin suuriksi, että rajaseudun asukas tuskin tohtii ilman passia mennä Torniojoen toiselle puolelle naapuriaan tapaamaan. – – –

Suomessa saawat ruotsalaiset olla ja matkustella ihan wapaasti. Heiltä ei waadita edes henkilötodistuksia. Ruotsalaisia työmiehiä ja työnjohtajia ihan wilisee Torniojoen Suomen puolella rannikolla, mutta jos suomalainen nyt uskaltaa pistää nenänsä rajan tuolle puolen, epäillään heti, että hän on tullut katsomaan "mistä maa on awoinna."

Ulkomainen kauppamme.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.