Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Tilaajille

Vanha Kaleva: Polt­to­tur­vet­ta ko­keil­tu ve­tu­reis­sa hal­ko­jen sijaan – mel­kein­pä säkeniä syn­nyt­tä­mät­tä

Kaleva 28.9.1920. Polttoturpeen käyttäminen valtionrautateillä. Kuluwalla syyskuulla on muutamissa vetureissa Waasan ja Seinäjoen warikoilla käytetty polttoturwetta halkojen asemasta junissa. Polttoturwe on hankittu Kainaston Polttoturwe oy:ltä sekä käytetty matkustaja- että tawarajunissa. ”Waasa” on ollut tilaisuudessa kokeilun tuloksista saamaan seuraawia tietoja:

Tulokset kokeilusta owat olleet kerrassaan hämmästyttäwiä. Polttoturwetta on woitu haitatta käyttää wetureissa kuten halkoja, tarwitsematta tehdä mitään muutoksia wetureissa; koeajot owat antaneet hywiä tuloksia. Turpeen poltto tapahtuu melkeinpä säkeniä synnyttämättä. Kuonaa muodostuu ainoastaan pienessä määrässä. Nokikamariin kokoontuu wähäpätöinen määrä santahiukkasia. Mitään waikeuksia lämmittäjällä ei ole höyryn ylläpitämisessä, waan on poltto ollut wilkkaampaa kuin halkoja käyttäen.