Jääkiekko: Kuun­te­le Kär­pät–­Sai­Pa lii­ga­ot­te­lu tästä

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tilaajille

Vanha Kaleva: Oulun vä­ki­lu­ku oli vuoden 1923 alussa yh­teen­sä 21 302 henkeä

Kaleva 3.1.1923. Wäkiluwun muutokset Oulussa w. 1922. Wäkiluku wähentynyt 151 hengellä, ollen wuoden lopussa 21,392 henkeä. Wäkilukumuutokset Oulussa wuonna 1922 oliwat seuraawat:

Syntynyt on 171 mp. ja 182 np. eli yhteensä 353. Awiottomia oli näistä 21 mp. ja 31 np. eli yhteensä 52 eli 14,73 prosenttia. Kuollut on 156 mp. ja 175 np. eli yhteensä 331. Wanhin kuolleista oli mies 83 wuotta ja nainen 89 wuotta wanha.

Awioliittoon kuulutettiin 142 paria ja wihittiin 144 paria. Niistä 292 henkilöstä, jotka ilmoittiwat menewänsä awioliittoon, wihitttiin kristilliseen awioliittoon 269 eli 92,12 pros. ja siwiiliawioliittoon 23 eli 7,88 prosenttia. Awioliittoja purkautui miehen kuoleman kautta 60 ja naisen kuoleman kautta 41 sekä oikeuden päätöksellä 4 eli yhteensä 105.

Seurakunnan wäkiluku lisääntyi wuoden kuluessa syntyneiden kautta 15 mp. ja 7 np. eli yhteensä 22 hengellä sekä wähentyi seurakunnasta poismuuttaneidenkautta 95 mp. ja 78 np. eli yhteensä 173 hengellä, joten seurakunnan wäkiluku wäheni wuoden aikana 80 mp. ja 71 np. eli yhteensä 151 hengellä. Tammik. 1 päiwänä wuonna 1923 oli seurakunnan wäkiluku 9,957 miestä ja 11,435 naista eli yhteensä 21,302 henkeä.

I.A. Karhi jatkaa liikettä

20-vuotisen merkkipäivänsä johdosta oli Osakeyhtiö Otto Lindgrenin toimitusjohtaja, insinööri I.A. Karhi kutsunut t.k. 1 p:nä suuren joukon Oulun liikemaailman edustajia päivällisille. Tilaisuudessa teki juhlan isäntä selkoa mainitun osakeyhtiön tähänastisesta toiminnasta sekä ilmoitti toisessa paikassa lehteä mainituista uudistuksista johtamassaan liikkeessä. Vieraitten puolesta puhui pankinjohtaja L.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.