Tilaajille

Vanha Kaleva: Oulun puhelut vä­li­te­tään uudelta kes­ku­sa­se­mal­ta, pöytään mahtuu lähes 900 numeroa

Kaleva 3.9.1920. Oulun puhelinolot. Uleåborgs Telefon Ab:n omaisuus siirtynyt Oulu Puhelin Oy:lle. Lähes 900 numeroa käsittäwät keskusasemapöydät saapuneet. Oulun puhelinosakeyhtiö on lunastanut Uleåborgs Telefonaktiebolagilta sen omistaman omaisuuden keskusasemalla ja warastot sekä puhelinlinjat. Lunastussumma on 150,000 mk. Oulun puhelinlaitos nykyisessä laajuudessaan siirtyi Oulun Puhelin Oy:n haltuun t.k. 1 p.

Uudet 900 numeroa käsittäwät keskusasemapöydät owat jo saapuneet tänne. Kuten tunnettua, tulee keskusasema sijoitettawaksi kaupungintaloon nyk. raastuvan ja maistraatin istuntosaliin.