Oulun kaupunginjohtaja: Katso Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neet

Pääkirjoitus: Valtion ener­gia­re­mont­ti­ta­kaus­ten ulo­tut­ta­va myös syr­jä­seu­duil­le

Tilaajille

Vanha Kaleva: Nivalan polt­ta­vak­si käynyt kysymys sähkön han­kin­nas­ta rat­kais­tiin

Kaleva 22.3.1922. Korpelan-Woimasta sähköä Nivalaan. Niwalan kunnanwaltuuston kokouksessa t.k. 20 päiwänä oli käsiteltäwänä polttawaksi käynyt kysymys sähköwoiman hankkimisesta kunnan alueelle. Kunta on kuten tunnettua ollut ilman sähköä siitä saakka, kun Jyrkän saha- ja myllyosuuskunnan sähkölaitos tuhoutui tulipalossa.

Kokoukseen oli saapunut Korpelan-Woiman edustaja selostamaan niitä mahdollisuuksia, joita tällä liikkeellä on Niwalan sähkötarpeen tyydyttämisessä.