Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Vanha Kaleva: Lau­peu­den­työ­tä riittää Oulussa teh­tä­väk­si ylen määrin

Kaleva 26.4.1922. Diakoniatyö Oulussa. Kuluwan wuoden alusta on Oulussa ruwettu tekemään seurakunnallista laupeudentyötä suuremmassa määrässä kuin ennen. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan palkkaamana työskentelee wakituisesti 4 diakonissaa ja koesisarta diakonissakodista tässä työssä. Kaksi heistä on Tuiran puolella. Aiwan ylenmäärin on sisarilla työtä ollutkin. Työwoimaa tarwittaisiin enemmänkin.

Kaupungin puolella on seurakuntasisarten wastaanottopaikka Sepänkatu n:o 21:ssä, jossa joka päiwä klo 9–11 a.p. apua tarwitsewat woiwat käydä ilmoittautumassa. Kiireellisissä tapauksissa myöskin puhelimella n:o 418, Tuiran puolella asuwat seurakuntasisaret Ala-Laanila n:o 10, Hukan talossa, jossa klo 9–11 a.p. woidaan käydä ilmoittautumassa, missä apua tarwitaan.