Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tilaajille

Vanha Kaleva: In­si­nöö­ri B. Gagneur tutkii, saa­daan­ko Oulussa ve­si­joh­to­vet­tä pian maan si­säs­tä?

Kaleva 19.1.1921. Kaupungin wesijohto. Insinööri tehnyt pohjawesitutkimuksia. Oulun kaupungin insinööri B. Gagneur on, kuten tunnettua, maamme etewimpiä asiantuntijoita wesijohtoalalla.

Mikäli olemme kuulleet, on hän ryhtynyt suunnittelemaan kaupunkimme wesijohdon uudelleen järjestämistä siten, että wettä ruwettaisiin saamaan maan sisästä.