Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Vanha Kaleva: Hal­lin­to­ko­neis­to on vi­rit­tä­nyt au­dio­vi­suaa­li­sen ope­tuk­sen pian käyt­tö­val­miik­si

Opettaja Rauni Tuohimaa kertoi käyttävänsä nauhuria englannin kielen tunnilla Kaukovainion kansakoulussa Oulussa, jotta lapset kuulisivat erilaisia englannin puhetyylejä.
Opettaja Rauni Tuohimaa kertoi käyttävänsä nauhuria englannin kielen tunnilla Kaukovainion kansakoulussa Oulussa, jotta lapset kuulisivat erilaisia englannin puhetyylejä.
Kuva: Kalevan arkisto

Kaleva 28.4.1972. Audiovisuaalisten opetusvälineiden keskus on hyvää vauhtia valmistumassa Ouluun. Keskuskansakoululla sijaitseva keskus voi aloittaa toimintansa ensi syksynä. Täydelliset laitteistot keskus saa peruskouluun siirryttäessä vuonna 1975.

Alussa hankittavalla välineistöllä voidaan nauhoittaa kaikki kouluradiolähetykset, joista voidaan jakaa kopionauhoja kaikille kouluille. Samoin voidaan monistuspalvelu aloittaa syksyllä.