Tilaajille

Vanha Kaleva: Es­pe­ran­ton lu­ke­mi­nen kiin­nos­taa Oulun työ­väe­no­pis­tos­sa, alet­ta­neen opettaa myös op­pi­kou­luis­sa

Kaleva 17.9.1920. Esperanton harrastus Oulussa. Paitsi työväenopistossa alettaneen esperantoa opettamaan myös oppikouluissa. Kuten tunnettua, on kouluhallitus myöntänyt avustusta esperanton opettamiseksi valtion kouluissa. Tässä suhteessa on Oulussa jo ryhdytty toimenpiteisiin, ja on toivoa, että esperanto saadaan vapaaehtoisena aineena kolmeen täkäläiseen oppikouluun.

Työväenopiston opetusohjelmaan kuului, kuten tunnettua, esperanto viime vuonna, jolloin sitä opiskeli pari sataa oppilasta. Tänäkin työkautena on tämä kansainvälinen apukieli pysytetty opiston ohjelmassa. Eilen ilmoittautui opiston esperantotunneille 80 oppilasta.