Tilaajille

Vanha Kaleva: Ame­rik­kaan pyr­ki­jöi­tä en­nä­tys­mää­rä, naisia huo­mat­ta­vas­ti enemmän kuin miehiä

Kaleva 21.9.1920. Siirtolaisuuden lisääntyminen. Amerikan konsulinvirasto Helsingissä ilmoittaa, että Amerikkaan pyrkivien siirtolaisten luku on tavattoman suuri. Päivittäin saapuu konsulaattiin kymmenittäin kyselyjä ja lupa-anomuksia.

Muutamina päivinä on kyselyjen lukumäärä noussut 100:aan. Näistä ei kuitenkaan matkustuslupia anneta kuin osalle. Siitä huolimatta on hyväksyttyjen anomusten määrä erittäin suuri, sillä siirtolaisuutta koskevia määräyksiä on vähitellen paljon lievennetty. Amerikkaan pyrkijöiden joukossa on suurin osa kotoisin pohjoisista osista Suomea ja naisia huomattavasti enemmän kuin miehiä.