Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Valtio tukee maa­ta­lous­tuot­ta­jia 45 mil­joo­nan euron ener­gia­ve­ron li­sä­pa­lau­tuk­sel­la

Valtio tukee tuottajia kertaluontoisella energiaveron lisäpalautuksella maatalouden kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Asiasta tiedottaa valtionvarainministeriö.

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä, puheenjohtajanaan valtiovarainministeri Annika Saarikko linjasi maaliskuussa maatalouden tukitoimista yhteensä 300 miljoonalla eurolla. Kustannuskriisi on pahentunut Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen myötä.

Yhtenä toimena hallitus linjasi tuottajille maksettavasta kertaluonteisesta energiaveron lisäpalautuksesta. Palautusta maksetaan maataloustuottajille yhteensä 45 miljoonaa euroa.

Yhtenä maatalouden kustannuskriisiä helpottavana ja nopeavaikutteisena toimena hallitus linjasi maataloudenharjoittajille maksettavan maatalouden energiaveron kertaluonteisesta lisäpalautuksesta. Maataloudenharjoittajia tuettaisiin sen mukaisesti 45 miljoonalla eurolla.

Veroja palautetaan EU:n vähimmäisverotasoon asti vuoden 2021 aikana maataloudessa käytetyistä energiatuotteista. Käytännössä palautusta maksettaisiin kevyestä ja raskaasta polttoöljystä sekä biopolttoöljystä.

Lisäpalautuksesta lähes 99 prosenttia koskisi kevyttä polttoöljyä. Sähkö ei kuuluisi lisäpalautuksen piiriin, koska siitä on vuodesta 2021 alkaen maksettu palautusta EU:n vähimmäisverotasoon asti.

Tavoitteena on, että palautukset maksetaan mahdollisimman pian lain tultua voimaan.