Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Val­mis­tel­laan­ko Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­ta avoi­mes­ti?

Oulun yliopiston hallitus päätti 28.4.2020 yliopiston keskustakampuksen hankesuunnittelun käynnistämisestä. Kokouksen pöytäkirjan mukaan hankesuunnitelman laadinnan aikana hallitus perehtyy monipuolisesti mahdollisiin asiaan vaikuttaviin tekijöihin ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Olen seurannut yliopiston hallituksen kokousten pöytäkirjoja. Yhdessäkään kokouksessa ei ole ainakaan virallisena pykäläasiana käsitelty keskustakampuksen hankesuunnitelmaa.