Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Va­kuu­tus­ta­lon kylkeen kaa­vail­laan uutta 9-ker­rok­sis­ta asuin­ker­ros­ta­loa ikä­ih­mi­sil­le – "Tii­vis­tä ra­ken­ta­mis­ta, mutta ei aivan poik­keuk­sel­lis­ta"

-
Kuva: Arkkitehtitoimisto Laatio

Oulun ydinkeskustassa, Kirkkokatu 9:ssä sijaitsevan Lähi-Tapiolan toimitalon parkkipaikalle halutaan rakentaa uusi yhdeksänkerroksinen asuinkerrostalo.

Lähes kaupungintaloa vastapäätä sijaitsevalle, noin tuhannen neliömetrin suuruiselle tontille kaavailtava kerrostalo sijoittuisi toteutuessaan kaupungintalolta päin katsottuna nykyisen toimistorakennuksen taakse.

Talo rakennettaisiin kiinni  1957 rakennettuun viisikerroksiseen vakuutustaloon.

– Naapuritalon alimman kerroksen liiketilaan jää etäisyyttä viisi metriä ja ylempien kerrosten asuinhuoneistoihin kahdeksan metriä. Kyseessä on tiivistä rakentamista, mutta ei kuitenkaan aivan poikkeuksellista, kommentoi kaavoitusarkkitehti Antti Määttä Oulun kaupungilta.

Uutta, naapuritalojenkin asukkaita palvelevaa pysäköintitilaa on suunniteltu maanpinnan alapuolelle.

Asuntoja iäkkäille

Asemakaavan muutoksen alullepanijan ja tontin omistajan Kiinteistö Oy Oulun Vakuutustalon edustajat kertoivat pari viikkoa sitten kaikille asiasta kiinnostuneille järjestetyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa, että uuteen taloon on suunnitteilla tilavia asuntoja iäkkäämmille asujille.

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n suunnittelema talo mukailee arkkitehtuuriltaan ja väritykseltään korttelin olemassa olevaa, 50–60-luvuilla rakennettua rakennuskantaa.

Keskustelutilaisuuden vajaan parinkymmenen osallistujan kesken virisi keskustelua muun muassa rakennuspaikan ahtaudesta sekä uudisrakennuksen soveltumisesta nykyiseen ympäristöön.

Huomiota keskustelutilaisuudessa saivat myös nykyisellä pysäköintipihalla sijaitsevat neljä vanhaa lehmusta, jotka ovat nykyisessä asemakaavassa määrätty säilytettäväksi puurivinä. Uuden talon toteutuessa puut saisivat kaatotuomion.

Rakennuspaikka on Oulun vanhinta asemakaava-aluetta. Tontin voimassaoleva asemakaava on peräisin vuodelta 1986.

Museovirasto on arvioinut pihan alueeksi, joka tulee pyrkiä rauhoittamaan kaivutöiltä tai rakentamiselta. Tarvittaessa tulee tehdä riittävän hyvin resursoidut arkeologiset tutkimukset.

Pitkä prosessi

Kiinteistö Oy Oulun Vakuutustalo laittoi asemakaavan muutoksen vireille jo joulukuussa 2018. Yhdyskuntalautakunta päätti kaavamuutoksen käynnistämisestä vuotta myöhemmin ja nyt prosessi on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Kaavaluonnos on parhaillaan nähtävillä ja siitä voi jättää palautetta yhdyskuntalautakunnalle huomiseen torstaihin 18. marraskuuta saakka.

Seuraavaksi luonnos viimeistellään ehdotukseksi, joka lähtee lausuntokierrokselle kaupungin eri hallintokunnille ja muille viranomaisille.

Asemakaavan muutos etenee aikanaan yhdyskuntalautakunnan, ja mahdollisesti vielä valtuustonkin hyväksyttäväksi.

– Nopeimmassa mahdollisessa aikatalulussa asemakaavan muutoksen hyväksyntä ajoittuu ensi keväälle. Jos hakijalla on valmius käynnistää rakennusprosessi välittömästi, fyysisiin rakennustöihin päästäisiin ehkä ensi vuoden lopulla, Määttä aikatauluttaa.