Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kaunis Iron haluaa purkaa kai­vos­ve­siään Muo­nion­jo­keen ilman pääs­tö­ra­jo­ja

Kaunisvaaran rautakaivoksen lupahakemus vaikuttaa huonosti harkitulta tempulta, jonka motiiveja on vaikea käsittää. Suomessa hakemus ei menisi missään nimessä läpi.

Kaunis Iron valmistautuu laajentamaan rautamalmin louhintaa Tornionlaaksossa. Yhtiö haluaa avata kuvassa näkyvän Tapulin avolouhoksen rinnalle avolouhokset Palotievaan ja Sahavaaraan.
Kaunis Iron valmistautuu laajentamaan rautamalmin louhintaa Tornionlaaksossa. Yhtiö haluaa avata kuvassa näkyvän Tapulin avolouhoksen rinnalle avolouhokset Palotievaan ja Sahavaaraan.
Kuva: Pekka Aho

Kaunis Iron hakee lupaa jatkaakseen kaivostoimintaa Ruotsin Pajalassa. Hakemuksen sivulla 51 on suoranainen pommi: yhtiö ehdottaa, että sen poistovesille asetettaisiin rajat ainoastaan kiintoaineiden määrälle ja veden ph-arvolle.

Kaunis Iron siis esittää, ettei Muonionjokeen laskettavien kaivosvesien haitta-aineita rajoitettaisi ollenkaan, vaan vesistöön voisi laskea mielin määrin raskasmetalleja, sulfaatteja, ksantaatteja, fosforia ja niin edelleen.