Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Pääkirjoitus
Tilaajille

Uu­siu­tu­va energia mu­ren­taa jo pahasti ydin­voi­man kil­pai­lu­ky­kyä – tuo­te­tun ener­gian hinta ei kui­ten­kin yksin rat­kai­se

Päätökset Suomen uusista ydinvoimaloista tehtiin aikana, jolloin energiantuotannon maailma oli kovin toisenlainen kuin nyt. Ydinvoimalla lienee kuitenkin oma roolinsa tulevaisuuden energiapaletissa. Se tuottaa energiaa päästöttä ja tasaisesti.

Suomessa on nyt kaksi ydinvoimalatyömaata. Teollisuuden Voiman 1 600-megawattisen Olkiluoto 3:n pitäisi aloittaa sähköntuotanto ensi helmikuussa.

Pyhäjoen Hanhikiven 1 200 megawatin ydinmyllyn arvioitu käyttöönottovuosi on 2029.