Kolumni
Tilaajille

Uusista uhkista sel­viy­ty­mi­nen edel­lyt­tää laajaa tur­val­li­suus­kä­si­tys­tä - "il­mas­ton­muu­tok­seen on rokote ollut jo jonkin aikaa"

Turvallisuuden mystifiointi lähtee siitä, että sotilaalliselle turvallisuudelle ei ole vaihtoehtoa tai tukeudutaan ”koska emme tiedä, niin on sittenkin varminta” -verukkeeseen, Lassi Heininen kirjoittaa.


Valtion suojeluvastuu omista kansalaisistaan toteutui pääministerin ratkaisuhakuisuuden hengessä, kun eduskunta hyväksyi valmiuslain nopealla aikataululla. Valtiovallan on täytynyt päätellä covid-19 -pandemian merkitsevän akateemikko Georg Henrik von Wrightin tarkoittamaa suurta katastrofia, joka saa ihmiset ymmärtämään ongelman mittasuhteet ja toimimaan rationaalisesti sen ratkaisemiseksi. Jos Tsernobylin ja Fukushiman tuhoisat ydinonnettomuudet eivät riittäneet, koronavirus viimeistään oli shokki, joka aiheutti kriisin ja oikeutti välittömät järeät toimet.