Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Pääkirjoitus: Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

Useita yk­si­köi­tä hä­ly­tet­tiin sun­nun­tai-il­ta­na Oulun Val­keaan – hä­ly­tyk­sen ai­heut­ti pai­ne­pe­su­ri

Pelastuslaitos sai palohälytyksen Oulun Valkeaan sunnuntai-iltana.

Automaattihälytyksen taustalla ei kuitenkaan ollut tulipalo. Pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan, että hälytys aiheutui parkkihallin ajoluiskaan pesuun käytetyn painepesurin pakokaasuista.

Paikalle saapui useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Tapauksesta ei aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja.