Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Useat ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set ovat ta­pah­tu­neet ra­vin­to­lois­sa – al­tis­tu­mi­sis­ta voi seurata ra­joit­tei­ta, jotka estävät muiden toi­mi­alo­jen elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­nan

Oulun alueen ravintola-alan yrittäjät ovat tuoneet esille omaan alaansa kohdistuvat koronapandemiasta johtuvat toiminnan rajoitukset (Kaleva 19.2./Lukijalta).

Huolestuttavaa muiden kannalta on, että useat korona-altistumiset ovat tapahtuneet baareissa, pubeissa ja anniskeluravintoloissa, joiden pääasiallinen toiminta perustuu alkoholin myyntiin. Tuskin tullaan ajatelleeksi sitä, että epäillyistä altistumisista voi seurata rajoitteita, jotka estävät muiden toimialojen elinkeinonharjoittajien toiminnan.