Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ul­kois­tuk­sen vai­ku­tuk­sia ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen laatuun on seu­rat­ta­va

Oulun kaupunki on päättänyt kokonaisulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut. Ylen Pohjois-Suomen uutisissa (14.10.) Sisko Junttila kertoi hyvin monipalvelutyöntekijän tehtävästä ja osaamisvaatimuksista.

Työ sisältää monenlaisia tehtäviä, jotka vaativat kouluttautumista ja osaamisen päivittämistä. Varsinkin korona-aikana korostuu korkea hygieniaosaaminen.