Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Tilaajille

Työ­vä­keä rek­ry­toi­daan Ruotsin ak­ku­teol­li­suu­teen Poh­jois-Suo­mea myöten – ou­lais­te­lai­nen Ville Huh­ta­nen on päässyt suun­nit­te­le­maan uutta teh­das­ta alusta alkaen

Oulainen
Skellefteån tehtaan havainnekuva
Skellefteån tehtaan havainnekuva
Kuva: Ville Huhtasen kuvat

Akkutehdas rakentuu Pohjois-Ruotsissa Skellefteåån oulaistelaislähtöisen Ville Huhtasen johdolla ja osittain suunnittelemana.

Akkutuotanto ja akkujen tarve ovat kasvussa sähköautojen kysynnän yleistymisen myötä, mikä vauhdittaa alan kehittymistä. Naapurimaassa Ruotsissa akkutuotantoon satsataan. Parhaillaan Västeråsin tehtaalla työskentelevä Huhtanen sanoo lähivuosina valmistuvan Northvoltin toisen tehtaan olevan merkittävä työllistäjä myös Suomen puolella.