Pesäpallo: Kaleva Live näyttää Lipon lauan­tai­sen ko­ti­ot­te­lun suorana lä­he­tyk­se­nä

Työt­tö­mien määrä kasvoi lähes 50 000:lla vuoden aikana – kasvu on jat­ku­nut koko ko­ro­na­ke­vään ajan, Poh­jois-Poh­jan­maal­la työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta noin puolet enemmän

Työttömyyden kasvu näyttäytyy huomattavasti suurempana työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksessa, joka perustuu alueellisten TE-toimistojen rekisteritietoihin.
Työttömyyden kasvu näyttäytyy huomattavasti suurempana työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksessa, joka perustuu alueellisten TE-toimistojen rekisteritietoihin.
Kuva: Jussi Leinonen

Työllisyysasteen trendiluku oli kesäkuussa 72,4 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

Työllisiä oli kesäkuussa 87 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys kääntyi kevään aikana laskuun, kun koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet runtelivat Suomen taloutta.

Työttömyysasteen trendi oli kesäkuussa 6,7 prosenttia, kuten se oli myös toukokuussa. Työttömiä oli 47 000 enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Trendi tarkoittaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettua lukua.

Tilastokeskus tarkisti samalla hieman alaspäin työllisyysasteen trendiä toukokuulta. Toukokuun trendiluvuksi ilmoitetaan nyt 72,5 prosenttia, kun kuukauden takaisessa tilastojulkistuksessa vastaava toukokuun lukema oli 72,6 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli kesäkuussa kaikkiaan 223 000. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2020 lopussa kaikkiaan 417 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua.

Työttömyyden kasvu näyttäytyy huomattavasti suurempana työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksessa, joka perustuu alueellisten TE-toimistojen rekisteritietoihin. Ministeriö myös tilastoi kokoaikaisesti lomautetut työttömiksi.

Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli kesäkuussa 179 000, mikä on 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Piilotyöttömillä tarkoitetaan ihmisiä, jotka haluaisivat työtä mutta eivät ole sitä aktiivisesti etsineet.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita hieman yli puolet enemmän

Pohjois-Pohjanmaalla oli kesäkuun lopussa 30 250 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10 200 (51,2 %) enemmän kuin vuosi sitten, kertovat Pohjois-Pohjanmaa ely-keskus ja työ- ja elinkeinotoimisto.

Työttömyysaste oli kesäkuun lopussa koko maassa 15,8 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 16,2 %. Vuosi sitten työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,8 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännän 8,7 %:n ja Oulun 17,7 %:n välillä.

Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli maakunnassa 7 100, mikä on noin 6 400 enemmän kuin vuosi sitten. Toukokuusta lomautettujen määrä väheni 2 700:lla.

Naisia ja miehiä oli lomautettuna saman verran, 3 550. Naisista lomautettuna oli eniten hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä palvelutyöntekijöitä. Miesten kohdalla lomautukset kohdistuivat eniten kuljetustyöntekijöihin, ilman ammattia oleviin sekä rakennustyöntekijöihin.

Elyn ja TE-toimiston mukaan koronaepidemia ei vaikuttanut avointen työpaikkojen määrään.

Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 17 500 ja työttömyysaste oli maakunnan korkein. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Pyhännän ohella Hailuodossa (9,1 %) ja Reisjärvellä (10,0 %). Oulun jälkeen korkeimmat työttömyysasteet olivat Kuusamossa (17,3 %) sekä Taivalkoskella ja Vaalassa (16,4 %).

Maakunnan työttömistä työnhakijoista miehiä oli 15 300 ja naisia 14 950. Naisten työttömyys oli lisääntynyt miehiä enemmän vuoden aikana. Työttömänä työnhakijana olevien naisten määrä oli noussut 5 200:lla (54 %) ja miesten määrä 5 000:lla (49 %) viime vuoden kesäkuusta.

Myös nuorten työttömyys oli lisääntynyt voimakkaasti; alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 300, mikä on 48 % (1 700 henkilöä) enemmän kuin vuosi sitten. Alle 20-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli noin 1 500 eli lähes 400 enemmän kuin vuosi sitten.

Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (8 700) oli kasvanut selvästi (49 %) viime vuodesta. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli 5 500, mikä on 19 % enemmän viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömiä työnhakijoita oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden (6 700) ryhmässä sekä ammatteihin luokittelemattomien (6 000) ryhmissä; heistä 94 % oli ilman ammattia olevia tai heidän ammattinsa ei ollut tiedossa.

Lapissa työttömyys muuta maata korkeammalla

Kesäkuun lopussa Lapissa oli työttömiä 14 185, mikä on 1 110 henkilöä vähemmän kuin toukokuussa ja 4 530 henkilöä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, kertoo Lapin ely-keskus ja TE-toimisto.

Lapissa lomautettujen määrä laski toukokuuhun verrattuna 1 540 henkilöllä. Lomautettujen määrä, runsas 3 300, on silti poikkeuksellisen korkea. Lapin työttömyysprosentti kesäkuussa oli 17,5 %.

Lapin ely-keskuksen mukaan työttömyys on alentunut Lapissa muuta maata hieman nopeammin, mutta maakunnan sisällä erot kuntien kesken työttömyyden alenemisen tahdissa korostuvat. Erityisesti matkailuun painottuvissa kunnissa, kuten Kittilässä, Inarissa ja Rovaniemellä, työttömyys on edelleen huomattavan korkealla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Utsjoella työttömyyden huomattavaa kasvua viime vuodesta selittää rajakaupan pysähtyminen liikkumisrajoitusten lisäksi.

Elinkeinoelämän haasteellisella keväällä on ollut vaikutusta työttömyyden kestoon sitä pidentävästi.  Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli kesäkuussa 2 357 henkilöä, mikä oli noin 130 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten.

Kesä on ollut haasteellinen myös monelle ammattiin valmistuneelle. Työn saanti on vaikeutunut ja tämä näkyy tilastollisesti työttömyyden kasvuna nuorissa ikäluokissa sekä toisen asteen ja alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneissa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa edelleen esiintyy kuitenkin työvoimapulaa.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuussa Lapin TE-toimistoon yhteensä 1 284. Työpaikkoja oli 100 vähemmän kuin toukokuussa ja lähes 500 vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Työpaikoista 80 % avautui yrityksiin. Työpaikkoja ilmoitettiin eniten myynti- ja palvelutyöhön.

Huolimatta syksyyn liittyvistä monista epävarmuustekijöistä, työttömien määrän ennustetaan vähenevän.

Kainuussa tyttömyys kasvoi etenkin palvelualalla

Työttömiä työnhakijoita oli Kainuussa kesäkuun lopussa 4 281, mikä on 940 enemmän (+28 %) kuin vuotta aikaisemmin, kertovat Kainuun ely-keskus ja TE-toimisto. 

Viimeiset kaksi kuukautta työttömyys on maakunnassa kuitenkin pienentynyt ja toukokuusta työttömien määrä laski 423:llä (-9 %). Muutos johtui lomautettujen määrän vähenemisestä, sillä työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 913 eli 462 vähemmän (-34 %) kuin toukokuun lopussa.

Ely-keskuksen mukaan ryhmittäin tarkasteltuna työttömyystilanne on monelta osin edelleen haastava, vaikkakin paranemaan päin. Vuodentakaisesta työttömien määrä lisääntyi suhteessa eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä (+56 %), naisilla (+44 %), korkea-asteen suorittaneilla (+39 %) ja alle 25-vuotiailla (+35 %).

Työvoiman kysyntä kasvoi ja kesäkuussa uusia työtehtäviä tuli avoimeksi 719, eli 20 % enemmän (+121) kuin vuotta aikaisemmin. Monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapula ja vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita, eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, suojelu- ja vartiointityöntekijöitä sekä avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä.

Kainuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 %, eli 3,1 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän, ja koko maassa 15,8 % (+6,1 prosenttiyksikköä).

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 08:33.

Juttua päivitetty klo 09:21: lisätty Pohjois-Pohjanmaan tiedot.

Juttua päivitetty klo 09:35: lisätty Lapin tiedot.

Juttua päivitetty klo 09:43: lisätty Kainuun tiedot.