Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta uutta elin­voi­maa – tor­pa­taan­ko Poh­jois-Poh­jan­maan kylien ke­hit­tä­mi­nen liian tiu­koil­la kaa­voil­la?

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksessa on 19.12.2023 hyväksytty ehdotus energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaksi. Alueen kunnilta pyydetään kaavaehdotukseen lausuntoja helmikuun 23. päivään mennessä.

Päätöksentekijöiden kunnissa ja maakuntaliitossa on syytä nopeasti tutustua ehdotukseen ja varmistaa, ettei liian tiukalla kaavalla syödä alueilta tulevaisuuden elämisen edellytyksiä.

Pudasjärven kaupunki teetti vuosina 2022–23 kattavan tuulivoimaselvityksen, jossa huomioitiin kymmeniä eri tekijöitä ja erityisellä tarkkuudella luontoarvot. Tämä selvitys tulisi olla myös Pudasjärven osalta kaavaesityksen pohjana.

Yksittäiset rakennushankkeethan etenevät myöhemmin vasta tarkkojen luonto- ja vaikutusselvitysten sekä moniportaisen päätöksenteon jälkeen. Kaavaehdotuksessa on useimpia tuulivoima-alueita kuitenkin pienennetty, osa jopa poistettu kokonaan. Kovaa karsintaa on tehty muidenkin kuntien alueilla.

Pienennysten ja poistojen perusteina mainitaan useimmille kohteille samankaltaisin yleisluontoisin perusteluin maisema- ja luontoarvot. Maisema-arvot ovat tärkeitä, mutta myllyjä ei olla tunkemassa kylien keskustaan.

Kaavaehdotuksessa yhden alueen poisto perusteltiin arvokkaalla kulttuurimaisemalla. Kuitenkin alueella suuri osa pelloista kasvaa pajua, maanviljelys ja asujaimisto on jo aikoja sitten supistunut vähäiseksi ja monet rakennukset ovat heikohkossa kunnossa. Voisiko tuulivoima tuoda jopa uutta elinvoimaa?

"Kun Itä-Suomessa Puolustusvoimien tekniset seikat ovat jarruttaneet lupia, niin toivottavasti Pohjois-Pohjanmaalla ei omin päätöksin paineta jarruja tarpeettomasti."

Toinen alue taas oli leikattu pois erämaamaisten olosuhteiden vuoksi, vaikka alueen metsät on uudistettu viime vuosikymmeninä ja metsätiet halkovat aluetta. Useiden leikkausten perusteena mainitaan monien kilometrien päässä oleva Natura-alue. Kun näitä alueita aikanaan perustettiin, piti olla selvää, että mitään suoja-alueita ei virallisen Natura-rajan ulkopuolelle synny.

Alueella on panostettu vuosien kuluessa monella tavalla luontoarvojen säilyttämiseen. Jos kuitenkin rakentamismahdollisuudet suljetaan nyt pois ja jäljelle jäävät voimala-alueet pilkotaan hyvin pieniksi, tämä tekee kohteet tuulivoiman rakentajille kannattamattomiksi ja valtakunnalliset vihreän energian tavoitteet jäävät saavuttamatta. Investointien tuomat työmahdollisuudet ja vuokratulot menetetään, ja tämän näkyy konkreettisesti paikallistaloudessa ja asukkaiden hyvinvoinnissa.

Liian pienet yksiköt liian harvassa tekevät siirtolinjojen rakentamisen kalliiksi ja luontoa pirstovaksi. Kun Itä-Suomessa Puolustusvoimien tekniset seikat ovat jarruttaneet lupia, niin toivottavasti Pohjois-Pohjanmaalla ei omin päätöksin paineta jarruja tarpeettomasti.

Nyt päätöksentekijöiden tulee ottaa asia vakavasti, että kasvukeskusten ulkopuolellakin mahdollistetaan kehitysmahdollisuudet.

Markku Aarni

Helsinki

Kirjoittaja viettää paljon aikaa synnyinseudullaan Pudasjärven Yli-Siurualla. Hän on myös yhdessä tuulihankkeessa mukana, vaikka ei omista maata hankealueella.