Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Tut­ki­mus: Yli 700 000 suo­ma­lais­ta har­kit­see muuttoa lä­hi­vuo­si­na – asuin­pai­kal­ta ha­lu­taan viih­tyi­syyt­tä, luon­non­lä­hei­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta

Yli 700 000 suomalaista pitää muuttoa toiselle paikkakunnalle todennäköisenä parin kolmen vuoden sisällä. Asia käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimuksesta.

Todennäköisimpiä muuttajia ovat opiskelijat, joista 47 prosenttia ilmaisi muuttohalukkuutensa. Seuraavaksi eniten muuttoon uskoivat 18–30-vuotiaat, pienituloiset, perussuomalaisten ja vihreiden kannattajat sekä Etelä-Suomessa asuvat.