Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Tut­ki­mus: Lin­nus­to vai­kut­taa ih­mis­ten on­nel­li­suu­teen jopa yhtä paljon kuin tulot

Tutkijat havaitsivat linnuston ja elämään koskevan tyytyväisyyden välillä selvän yhteyden 26 Euroopan maassa. Syyt voivat liittyä lintujen ohella maiseman ominaisuuksiin.

Linnuilla näyttää olevan erittäin suuri merkitys siihen, miten tyytyväinen ihminen on elämäänsä. Seikka vaikuttaa tutkimuksen perusteella selvältä ainakin 26 Euroopan maassa, myös Suomessa.
Linnuilla näyttää olevan erittäin suuri merkitys siihen, miten tyytyväinen ihminen on elämäänsä. Seikka vaikuttaa tutkimuksen perusteella selvältä ainakin 26 Euroopan maassa, myös Suomessa.

Monimuotoinen linnusto ihmisen asuinympäristössä lisää selvästi ihmisen tyytyväisyyden tunnetta elämäänsä, kertoo tuore tutkimus.

Aineisto perustui yli 26 000 ihmisen tietoihin 26 Euroopan maasta. Mukana oli myös Suomi

Tutkijat analysoivat vuonna 2012 toteutetun elämänlaatukyselyn vastausten suhdetta ihmisten sosioekonomisiin tietoihin ja heidän asuinalueidensa elonkirjoon eri eliöryhmissä. Tässä huomioitiin muun muassa linnut, nisäkkäät ja puut.

Lisäksi mukaan otettiin maiseman monimuotoisuus.

Lintujen merkitys nousi selvästi yli muiden. Tutkijoiden mukaan lintulajiston rikkaus on positiivisesti yhteydessä ihmisten kokemaan tyytyväisyyteen halki Euroopan.

– Tulokset viittaavat siihen, että lintulajiston vaikutus saattaa olla samaa luokkaa kuin tulojen, tutkijat kirjoittavat.

He huomauttavat kuitenkin, että epävarmuusväli on melko suuri. Ääripäätkin huomioiden positiivinen yhteys on hyvin selvä.

Nisäkkäiden tai puiden monimuotoisuus ei sen sijaan korreloinut selvästi tyytyväisyyden kanssa.

Samat maiseman ominaisuudet hyödyttävät lintuja ja ihmisiä

Tutkijoiden mukaan linnusto saattaa vaikuttaa kahdella tavalla.

Ensinnäkin värikkäät ja muutenkin näkyvät sekä äänekkäät linnut ovat ihmisille moniaistillinen kokemus. Toisaalta linnnusto kertoo erilaisista elinympäristön ominaisuuksista.

Lintujen elonkirjoa lisäävät monet maisemalliset tekijät, joita ihmiset pitävät esteettisesti miellyttävinä tai retkeilyyn sopivina. Myös maiseman monipuolisuus lisää linnuston rikkautta.

– Tulosten perusteella voidaan väittää, että linnuston ja sen monimuotoisuutta edistävän maiseman suojelu hyödyttävät myös ihmisiä, tutkijat toteavat.

He kehottavat huomioimaan yhteyden myös päätöksenteossa.

Tutkimus julkaistiin Ecological Economics - tiedejulkaisussa.