Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Tilaajille

Tur­val­li­suus­po­li­tii­kan kova viikko jakaa maail­man de­mo­kra­tioi­den sortin sakkiin ja muihin – Suomen hä­vit­tä­jät ovat osa suu­rem­paa myl­ler­rys­tä

Joe Biden kutsui virtuaaliseen huippukokoukseen 110 valtiota, jotka ovat keskenään niinkin erilaisia demokratioita kuin Suomi ja Pakistan tai Kanada ja Brasilia.

Analyysi

Demokratia on vaarassa Yhdysvalloissa. Harvardin yliopiston politiikkainstituutin loka-marraskuussa tekemässä nuorisotutkimuksessa enemmistö – eli 52 prosenttia 18–29-vuotiaista amerikkalaisista – oli sitä mieltä, että demokratia on joko "vaikeuksissa" tai "epäonnistunut".

Presidentti Joe Biden kantaa huolta demokratian takapakista myös maailmanlaajuisesti, vaikka kotimaan yhä sisäänpäin kääntyneempi äänestäjäkunta ei häntä globaaleista hyvistä teoista palkitse.