Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tur­val­li­suus­kes­kus­te­lus­sa on aika huo­mioi­da ta­sa-ar­vo

Maailma vaikuttaa parhaillaan hyvin turvattomalta, kun sotaa käydään Euroopassa, ilmastonmuutos runtelee globaalia ruokaturvaa ja luonnonkatastrofit eivät katso aikaa tai paikkaa. Turvallisuuden merkitys on korostunut, ja siitä keskustellaan myös eduskuntavaaleissa.

Turvallisuudesta, kriiseistä tai rauhan horjumisesta puhuttaessa unohtuu liian usein niiden vaikutus sukupuoleen: epävakautta aiheuttavat tilanteet koskettavat erityisillä tavoilla naisia ja tyttöjä sekä heidän oikeuksiaan. Toisaalta tasa-arvoisemmissa maissa syttyy vähemmän sotia ja konflikteja. Naiset ja tytöt ovat turvallisuuspolitiikassa aktiivisia toimijoita, jotka neuvottelevat rauhan puolesta, vaikuttavat päättävissä pöydissä ja osallistuvat jälleenrakennustyöhön.

"Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen tekee yhteiskunnista vakaampia ja maailmasta turvallisemman kaikille."

Sukupuolten tasa-arvo ei edisty pelkästään edustuksellisuudella, vaan se vaatii laajempaa ymmärrystä sukupuolen ja muiden ominaisuuksien vaikutuksista asenteisiin, normeihin ja tapoihin. Olemassa oleva suomalainen tasa-arvo-osaaminen kannattaisi hyödyntää esimerkiksi Naton jäseneksi liittyessä. Tasa-arvoasiantuntijoiden palkkaaminen turvallisuus- ja puolustussektorille tukisi myös Suomen ulkopolitiikan tavoitteita naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä.

Maamme tarvitsee ensi hallituskaudella ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategian, joka huomioi tasa-arvonäkökulmat johdonmukaisesti. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen tekee yhteiskunnista vakaampia ja maailmasta turvallisemman kaikille. Turvallisuuskeskustelussa ei voida sivuuttaa tätä.

Senni Martikainen

vaikuttamisen asiantuntija

Plan International Suomi

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.