Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tup­pu­rai­nen Uni­pe­ris­tä: Valtio haluaa estää yli­mää­räi­set, ai­heet­to­mat kus­tan­nuk­set suo­ma­lai­sil­le ve­ron­mak­sa­jil­le

Tuppuraisen mukaan valtio myös haluaa turvata sen, että Fortumin kannattava liiketoiminta jatkuu ja omistaja-arvo säilyy.

Helsinki
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Valtio-omistajan lähtökohta neuvotteluihin on se, että energiayhtiö Fortum saksalaisen Uniperin pääomistajana ei tee enää uutta pääomitusta Uniperiin, kertoo omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.). Hän oli tänään eduskunnan talousvaliokunnan kuultavana.

Tuppurainen sanoo, että Fortum on Suomelle sähköntuotannossa strategisen intressin yhtiö. Valtio haluaa turvata sen, että Fortumin kannattava liiketoiminta jatkuu ja omistaja-arvo säilyy eikä tehtävässä järjestelyssä aiheudu suomalaisille veronmaksajille mitään ylimääräisiä, aiheettomia kustannuksia.

Suomen valtio omistaa enemmistön energiayhtiö Fortumista, joka puolestaan on pääomistaja talousvaikeuksiin ajautuneessa Uniperissä.

Eduskunnan talousvaliokunta on tänään poikkeuksellisesti kokoontunut energiapoliittisen tilanteen takia.

– Edustajat ovat nyt saaneet sisäpiiritietoa, mikä on näiden kahden yhtiön tilanne, mikä on neuvottelutilanne ja mihin ratkaisuun ollaan nyt päätymässä, Tuppurainen sanoi eduskunnassa toimittajille.

Tuppurainen painotti, että neuvottelutilanne on tällä hetkellä herkkä eikä hän ota kantaa siihen, millainen ratkaisu on mahdollisesti syntymässä.

Yhtä kysymystä toistettiin ministeri Tuppuraiselle monta kertaa, mutta suoraa vastausta ei tullut – "Informoitiin asiasta"
Video: MTV

Tuppuraiselta kysyttiin myös, mitä valtion omistajaohjaus on oppinut. Tuppuraisen mukaan on opittu ainakin se, että valtio-omistajalla on nyt edustus yhtiön hallituksessa.

Kun tilanne lähti kiristymään, Tuppurainen kertoo ilmoittaneensa Fortumin hallituksen puheenjohtajalle, että hän tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle nimetäkseen yhtiön hallitukseen myös virkamiesedustajan omistajaohjausosastolta.

– Olemme tiukentaneet omistajaohjauksen otetta Fortumista, Tuppurainen sanoo.

Omistajaohjausta informoitiin Uniperin miljardirahoituksesta

Tuppurainen kertoi aiemmin tänään medialle, että omistajaohjausta informoitiin energiayhtiö Fortumin päätöksestä rahoittaa alkuvuonna Uniperiä kahdeksalla miljardilla eurolla.

Tuppuraisen mukaan omistajaohjaus oli tietoinen siitä, että yhtiö valmisteli isoa konsernin sisäistä rahoitusratkaisua tilanteessa, jossa Uniper oli ajautunut vakaviin vaikeuksiin.

– Se oli siinä tilanteessa oikea ratkaisu. Yhtiön hallituksessa ja toimivassa johdossa kannettiin vastuuta omaan konserniin kuuluvan tytäryhtiön vaikeudesta, Tuppurainen sanoo.

Hän painottaa, että kyseessä on kuitenkin ollut konsernin sisäinen järjestely, joten päätös kuului yhtiön hallitukselle eikä omistajaohjaukselle.

Tuppurainen sanoo, että hän olisi teoriassa voinut kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja vaatia asiaa päätettäväksi. Hän lisää, että jokainen voi kuitenkin miettiä, miten hyvää päätöksentekoa ja hyvän hallintotavan mukaista se olisi ollut.

Tuppuraiselta kysyttiin myös, pitäisikö pääministeri Sanna Marinin (sd.) keskeyttää kesälomansa Uniperin tukalan tilanteen takia. Tuppuraisen mukaan Marin on ollut yhteydessä Saksan liittokansleriin Olaf Scholziin.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja haluaa tietää, miten suomalaisten etuja puolustetaan

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi ennen Tuppuraisen kuulemista, että valiokunta haluaa selvyyden siitä, miten suomalaisten veronmaksajien etua puolustetaan ja millaisia neuvottelutuloksia on mahdollista saavuttaa, jotta voidaan minimoida veronmaksajille koituvat vahingot.

Hänen mukaansa on tärkeää, että suomalaiset eivät joudu maksajiksi Saksan energiapolitiikan virhevalinnoista.

Uniper tekee tällä hetkellä päivittäin miljoonien tappiot, joten ratkaisu tarvitaan pian.

– Kysymys on siitä, kuka tämän maksaa, Grahn-Laasonen sanoo.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää sanoi astellessaan kokoukseen, että kyseessä on tilanne, jossa hyviä vaihtoehtoja ei ole enää näkyvissä.

– Nyt pitää löytää se vähiten huono ratkaisu. Tämä on uskomaton tilanne, että näin suurista tappioista puhutaan, Mäenpää sanoo.

Mykkänen haluaa Uniperin nostavan hintojaan

Saksan suurin kaasun maahantuoja ja maan energiahuollon kannalta tärkeä Uniper on joutunut vakaviin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasutoimituksia. Kesäkuun puolivälistä lähtien Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi aiempaa korkeampaan hintaan. Uniper ei voi pitkäkestoisten sopimustensa vuoksi laskuttaa korkeaa hintaa asiakkailtaan.

Fortum on sitä mieltä, että Saksan hallituksella on keskeinen asema Uniperin tilanteen ratkaisemisessa. Fortum on ehdottanut ratkaisuksi Uniperin pilkkomista siten, että Saksan energiajärjestelmälle keskeiset liiketoiminnot irrotettaisiin muista toiminnoista Saksan valtion omistukseen.

Fortum on kertonut käyvänsä rakentavassa hengessä keskusteluja Saksan hallituksen kanssa löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin taloudellinen vakavaraisuus ja liiketoiminnan riskien hallinta voidaan varmistaa ja näin turvata energian toimitusvarmuus Saksassa.

Kokoomuksen Kai Mykkänen sanoo, että sopimusten force majeure -pykälän pitäisi päteä ja Uniperin nostaa sen nojalla omia hintojaan. Sen jälkeen olisi Mykkäsen mukaan Saksan asia tukea yhtiön asiakkaita.

Force majeure on sopimusoikeudellinen termi, joka viittaa niin ylivoimaisiin ja ennakoimattomiin olosuhteisiin, että sopimukseen kuuluvia velvollisuuksia ei voida täyttää.

Päivitetty kello 16.00: lisätty video.