Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tuli levisi ros­kien­pol­tos­ta Yli­vies­kas­sa, kolme aaria maastoa paloi

Roskienpoltto aiheutti maastopalon Ylivieskassa maanantaina iltapäivällä. Kaikkiaan maastoa paloi kolmen aarin verran.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että mökin pihalla oli poltettu piharoskaa tynnyrissä. Tynnyristä lensi kipinä maastoon, mikä sytytti kuloheinän palamaan. Palo levisi nopeasti, eivätkä mökkiläiset saaneet paloa sammumaan.

Pelastuslaitos tuli hätiin ja sammutti palon. Tuuli puhalsi tulta pois päin taloista, joten tuli ei välittömästi uhannut rakennuksia.

Pelastuslaitos muistuttaa, että maastossa alkaa olla herkästi syttyvää kuivaa kuloheinää. Roskienpolton ja kulotuksen kanssa tuleekin nyt olla erittäin varovainen. Lisäksi pelastuslaitokselta muistutetaan, ettei roskia saa polttaa taajama-alueella.

Taajaman ulkopuolella roskienpoltosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle, eikä tuulisella säällä kannata ryhtyä lainkaan roskienpolttoon. Lisäksi tulee varata tarpeeksi väkeä ja kalustoa alkusammutusta varten. Tulipaikan lähimaasto kannattaa kastella ja kuloheinä poistaa tarvittaessa. Pelastuslaitokselta muistutetaan myös, että jonkun on valvottava polttoa koko ajan ja mukana on oltava puhelin hätäilmoitusta varten. Palon jälkivartioinnista tulee myös huolehtia.