Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Luitko jo tämän: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan kan­nan­otos­ta Stora Enson Ou­lun-in­ves­toin­tiin syntyi eri­koi­nen soppa

Tilaajille

Tuleeko Tor­nioon 40-ker­rok­si­nen tor­ni­ta­lo? Poh­jois-Suo­men kor­keim­man ra­ken­nuk­sen lisäksi suun­ni­tel­mis­sa gon­do­li­his­si Ruot­siin: "On us­kal­let­ta­va aja­tel­la boksin ul­ko­puo­lel­ta"

Arkkitehtitoimisto Lokion laatima havainnekuva Torandan tornitalosta ja Ruotsiin Cape Eastiin menevästä gondoliyhteydestä. Tornitalon mahdollistava asemakaavamuutos on vireillä.
Arkkitehtitoimisto Lokion laatima havainnekuva Torandan tornitalosta ja Ruotsiin Cape Eastiin menevästä gondoliyhteydestä. Tornitalon mahdollistava asemakaavamuutos on vireillä.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Lokio Oy/Urbanid Zoldán Fodor

Perämeri ja Tornionjoki yhtyvät Hellälässä. Tornion kaupungin eteläpuolelle on jo rakennettu Toranda tapahtumakeskus, jonka yhteyteen haetaan asemakaavamuutosta.

Vuodelta 1992 voimassa oleva kaava mahdollistaa 20-kerroksisen kerrostalon, mutta nyt tarkoitus on hakea asemakaavamuutos 40-kerroksiselle tornitalolle. Rakennus olisi Pohjois-Suomen korkein.