Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Toivo viriää teol­li­suu­des­sa – "Suomen teol­li­suu­den luot­ta­mus näyttää nyt saavan vihdoin kiinni glo­baa­lis­ta ve­dos­ta"

Kuluttajien talousluottamus on pysynyt kuitenkin synkkänä.

Elinkeinoelämän talousluottamus on kohentunut joulukuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto (EK).

– Suomen talous alkaa siirtyä linjaan maailmantalouden kanssa. Korona heikentää palvelualoja, mutta teollisuus palautuu. Onneksi Suomen teollisuuden luottamus näyttää nyt saavan vihdoin kiinni globaalista vedosta, kertoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

Teollisuusyritysten luottamus nousi joulukuussa kahdeksan pistettä marraskuussa. Joulukuun lukema oli –5, kun tarkistettu saldoluku oli marraskuussa –13. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi yhä vaisuna joulukuussa. Sen uusin lukema on –11 pistettä, joka on kaksi pistettä parempi lukema kuin marraskuun tarkistettu saldoluku. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +12.

– Koronapandemian takia alkuvuosi on varmasti taloudellekin vaikea ja toimiala- ja yrityskohtaiset erot jatkuvat suurina. Mutta mitä pidemmälle kevät etenee, sitä enemmän rokotteesta on apua, Pakarinen arvioi.

Hänen mukaansa katse kannattaakin nostaa jo koronakriisin jälkeiseen aikaan ja tehdä kaikki voitava, jotta Suomen talous on vahvempi ja valmiimpi vastaanottamaan seuraavia kriisejä, Pakarinen sanoo.

Kuluttajien odotukset työttömyydestä synkkenivät

Sen sijaan kuluttajien luottamus talouteen on pysynyt joulukuussa edelleen synkkänä, kertoo Tilastokeskus. Luottamus talouteen on pysynyt liki ennallaan verrattuna marraskuuhun. Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöihin tuli vain vähäistä muutosta.

Luottamusindikaattori mittaa kuluttajien näkemystä taloustilanteesta vuoden kuluttua.

Kuluttajien odotukset Suomen yleisen työttömyystilanteen kehityksestä pysyivät joulukuussa ennallaan ankealla tasolla. Näkemykset omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta  synkkenivät jonkin verran.

Sen sijaan viime vuoden vastaavaan aikaan nähden arviot oman talouden nykytilasta heikkenivät selvästi. Odotukset Suomen talouskehityksestä paranivat jonkin verran. Muut kaksi osatekijää eli odotukset omasta taloudesta ja kestokulutusaikeista taas pysyivät ennallaan.