Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kolumni
Tilaajille

Toisin kuin luu­li­si, Oulu eroaa psy­ko­lo­gi­mää­ris­sä muista saman ko­ko­luo­kan kau­pun­geis­ta – miksi kau­pun­ki ei palkkaa psy­ko­lo­ge­ja ter­veys­kes­kuk­siin ja neu­vo­loi­hin?

Perusterveydenhuolto: 0, neuvolapsykologit 0, opiskeluterveydenhuolto ja nuorisoneuvola 0, terveyskeskuspsykologit 0, sosiaalitoimi ja lastensuojelu 0. Siinä Oulun kaupungin edellä mainituissa yksiköissä työskentelevien psykologien määrät. Vertailun vuoksi vastaavat luvut Tampereelta: 26,11, 7, 8, 6 ja Turusta: 12, 5, 0, 6, 0.

Kaikkiaan Oulussa työskentelee yhteensä 59 psykologia. Tampereella heitä on yhteensä 82 ja Turussa 71. Toisin kuin muualla, Oulussa psykologeja ei ole johtavissa asemissa lainkaan.