Ti­las­to­kes­kus: Lähes nel­jän­nes nais­pal­kan­saa­jis­ta oli osa-ai­kai­sia vuonna 2021 – työl­li­syy­den pa­ra­ne­mi­nen nosti osa- ja mää­rä­ai­kai­suuk­sien määrää

Osa-aikaisesti työskenteleviä palkansaajia oli viime vuonna 55 000 enemmän kuin vuonna 2020 ja 28 000 enemmän kuin vuonna 2019. Osa-aikaisia oli vuonna 2021 yhteensä 385 000 eli 18 prosenttia kaikista palkansaajista, kertoo Tilastokeskus tiedotteessaan.

Tilastokeskuksen mukaan osa-aikaisuus oli yleisempää kuin miehillä: 24 prosenttia naisista oli viime vuonna osa-aikaisessa työssä, kun miehistä vastaava osuus oli 11 prosenttia.

– Viime vuonna osa-aikatyötä tekevien naisten osuus palkansaajista kasvoi vuoteen 2020 verrattuna 3,5 prosenttiyksikköä ja miesten osuus 0,9 prosenttiyksikköä, sanoo yliaktuaari Ulla Hannula.

Työllisten ja työvoiman määrä vuoden 2021 aikana kasvoi selvästi pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyyden palautuminen vaikutti osa-aikaisen työn ja määräaikaisuuksien lisääntymisen taustalla.

Osa-aikatyö on Tilastokeskuksen mukaan yleistä nuorimmilla ja vanhimmilla palkansaajilla. 46 prosenttia 15–24-vuotiaista palkansaajista teki osa-aikatyötä ja 65–74-vuotiaista palkansaajista osa-aikaisesti työskenteli 62 prosenttia. Luvut perustuvat vastaajien omiin ilmoituksiin, Tilastokeskus huomauttaa.

– Osa-aikaisuus on sopinut etenkin monien nuorimpien ja vanhimpien elämäntilanteeseen. Osa-aikaisista 118 000 eli vajaa kolmannes oli kuitenkin sellaisia, jotka olisivat halunneet tehdä kokoaikaista työtä, mutta sitä ei ollut tarjolla. Heistä suurin osa, 81 000, oli naisia, toteaa Hannula.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 solmituista uusista työsuhteista 50 prosenttia oli määräaikaisia. Alle vuoden kestäneessä työsuhteessa oli vuonna 2021 yhteensä 470 000 palkansaajaa, mikä on 29 000 enemmän kuin vuonna 2020.

45 prosenttia miesten uusista työsuhteista oli määräaikaisia ja naisten 54 prosenttia. Määräaikaisuuksien välinen ero miesten ja naisten välillä kaventui lähes kahdella prosenttiyksiköllä vuodesta 2020.

Vuokratyöntekijöiden osuus kaikista palkansaajista oli viime vuonna 2,3 prosenttia, keskimäärin 50 000 työntekijää.

– Yleisintä vuokratyö oli majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla, joissa molemmissa vuokratyöntekijöitä oli kuusi prosenttia toimialan kaikista palkansaajista, Hannula sanoo