Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

THL suo­sit­te­lee kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta ris­ki­ryh­mil­le 3–4 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta ro­kot­tees­ta – muilla väli lyhenee 4–6 kuu­kau­teen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kolmannen koronarokoteannoksen välin lyhentämistä riskiryhmien osalta 3–4 kuukauteen. THL kertoi suosituksestaan perjantaina iltapäivällä.

Suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen koronarokotuksen, kun toisesta rokotuksesta on 3–4 kuukautta aikaa. Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokotetta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta rokotteesta.

Aiemmin kaikkien ryhmien osalta rokotusväliksi suositeltiin 5–6 kuukautta. Uusi suositus on tehty Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) laatiman lausunnon pohjalta.

THL:n mukaan kolmansien rokoteannosten antamisessa pitää edetä nopeasti vanhimmasta ikäryhmästä nuorimpiin ja riskiryhmiin kuuluvien ja iäkkäiden tehosterokotukset tulee pitää prioriteettina.

– Riskiryhmiin kuulumattomien tehosterokotukset eivät saa hidastaa iäkkäiden ja muiden vakavan taudin riskissä olevien kolmansia annoksia, sillä nuoremmissa ikäryhmissä vakavan taudin riski on kaksi rokoteannosta saaneilla pieni. Kunnille on myös taattava riittävät resurssit, jotta kolmansien annosten antaminen on nopealla aikataululla mahdollista, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio toteaa.

Suosituksen taustalla omikronista saatu uusi tieto

THL:n mukaan uusi suositus on tehty omikronvariantista saadun uuden tiedon valossa. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek viittaa tiedotteessa alustaviin tutkimuksiin, joiden mukaan kaksi rokotetta ei anna yhtä hyvin suojaa lievää tautia vastaan kuin aiempien koronavarianttien kohdalla.

Nohynek nostaa esiin Britannian kansanterveyslaitoksen (UK Health Security Agency), Imperial Collegen sekä Oxfordin yliopiston yhteistyönä tekemän tutkimuksen, jossa huomattiin, että yli puoli vuotta toisesta koronarokoteannoksesta rokotesuoja oli omikronin aiheuttamaa lievää tautia vastaan laskenut 34 prosenttiin. Deltavarianttia vastaan suoja oli 64 prosenttia. Kolmas rokote nosti suojan lievää omikronvariantin aiheuttamaa tautia vastaan 76 prosenttiin ja deltavariantin aiheuttamaa tartuntaa vastaan suoja nousi jopa 93 prosenttiin.

Uuden suosituksen avulla pyritään turvaamaan sairaalahoidon kantokykyä, sillä suomalaisista arviolta alle yksi kymmenestä on sairastanut koronavirusinfektion ja kokonaan rokottamattomia yli 12-vuotiaita on yli puoli miljoonaa.

– Tilanne mahdollistaa viruksen nopean leviämisen. Vaikka vaikeita, sairaalahoitoa vaativia taudinkuvia kehittyisi vain pienelle osalle tartunnan saaneista, voimakas epidemia-aalto saattaisi vaarantaa terveydenhuollon kantokyvyn, Nohynek toteaa tiedotteessa.