THL ja STM: Ko­ro­na­ta­paus­ten määrä kas­va­nut Suo­mes­sa, tauti leviää eri­to­ten nuorten ja työ­ikäis­ten kes­kuu­des­sa – suurin osa uusista tar­tun­nois­ta liittyy jo tie­dos­sa oleviin ket­jui­hin

Koronavirustapausten määrä on kasvanut Suomessa viime viikkojen aikana, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

THL:n ja STM:n torstaisessa tilannekatsauksessa kerrottiin, että monen sairaanhoitopiirin alueella on todettu useita kotoperäisiä tartuntaryppäitä ja tartuntaketjuja. Koko maassa uusien tapausten ilmaantuvuus on ollut viimeisen kahden viikon aikana 10,2 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Kaikkiaan tehdyistä koronavirustesteistä 0,5 prosenttia on antanut positiivisen tuloksen.

Suomessa on todettu yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet uusiin koronatartuntoihin. Suurin osa uusista tapauksista liittyykin jo aiemmin tiedossa olleisiin tartuntaketjuihin.

Koronaepidemian tilanne vaihtelee kuitenkin suuresti alueellisesti. STM ja THL kertovat, että viikolla 37 eli 7–13.9. välisellä ajalla paikalliset laajat tartuntaryppäät ja tartuntaketjut nostivat tapausmääriä ja ilmaantuvuutta merkittävsti joillakin alueilla.

– On hyvä huomioida, että väestöpohjaltaan pienissä sairaanhoitopiireissä vain vähäinen uusien tartuntojen määrä nostaa ilmaantuvuutta merkittävästi, tilannekatsauksessa muistutetaan.

Tartuntoja eritoten nuorilla

Tilannekatsauksesta käy ilmi, että tartunnoista noin 47 prosenttia on saatu kotimaasta ja noin seitsemän prosenttia ulkomailta. THL kertoo, että taustatiedot perustuvat 15 sairaanhoitopiirin viikolta 37 ilmoittamaan yli 310 tautitapaukseen. Kotimaassa tartunnan saaneiden joukossa tartunnan lähde on tiedossa noin puolessa tapauksista.

– Tartuntoja on tapahtunut erityisesti vapaa-ajalla, harrastuksiin ja opiskeluun liittyvissä sosiaalisissa kontakteissa, tilannekatsauksessa kerrotaan.

Tilannekatsauksessa kerrotaan, että tällä hetkellä eniten koronavirustartuntoja todetaan nuorten ja työikäisten aikuisten keskuudessa. Tilannekatsauksessa arvioidaankin, että sairaalahoidossa olevien alhainen määrä voikin johtua siitä, että tauti leviää lähinnä nuoremman väestön keskuudessa, eikä ikääntyneillä ole todettu koronatartuntoja samaan tapaan kuin keväällä.

Johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi tilannekatsauksen tiedotustilaisuudessa, että 63 prosenttia uusista tartunnoista on todettu alle 30-vuotiailla.

Valtaosa uusista koronatartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Viime viikolla uusia tapauksia ja uusia tartuntaketjuja on todettu muun muassa Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Jokaviikkoisessa tilannekatsauksessa olivat paikalla ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Katso tiedotustilaisuus tästä: