Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ter­veys­krii­sin lisäksi pan­de­mia on mie­len­ter­veys­krii­si – oi­keas­taan meillä oli sel­lai­nen jo ennen pan­de­miaa

A-studiossa oli (11.2.) keskustelu Suomen taloudesta ja keinoista sen kohentamiseksi. Puhuttiin työllisyyden kohentamisesta erilaisin keinoin, ja mikä olisi kustannustehokasta.

Mieleeni tuli eräs hyvin konkreettinen keino: valtiolta lisää rahoitusta sosiaali- ja mielenterveyspalveluihin, ja lisää sosiaalityöntekijöitä ja mielenterveyden ammattilaisia.