Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Ter­ra­fa­me suun­nit­te­lee lop­pu­si­joit­ta­van­sa kip­si­sak­ka-al­taan vuo­dois­ta ai­heu­tu­nei­ta ve­sien­kä­sit­te­ly­sak­ko­ja Kor­te­lam­men padon ul­ko­puo­lel­le

Kipsisakka-altaan vuoto alkoi Talvivaaran kaivosalueella marraskuussa 2012.
Kipsisakka-altaan vuoto alkoi Talvivaaran kaivosalueella marraskuussa 2012.
Kuva: Hakkarainen Petri

Sotkamossa Terrafamen kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen etenee.

Kainuun ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan, että sakkojen loppusijoittamiseen liittyvässä ympäristövaikutusten arvioinnissa (yva) oli mukana kolme eri ratkaisua. Ely-keskuksen mukaan ne kaikki olivat toteuttamiskelpoisia. Terrafame on valinnut jatkosuunnitteluun vaihtoehdon, jossa  kaatopaikka rakennetaan Kortelammen padon ulkopuolelle.

Kyseessä ovat vanhat vesienkäsittelysakat, jotka ovat varastoituna väliaikaisesti. Sakat ovat syntyneet  kenttäpuhdistamoilla kipsisakka-altaan vuodoista peräisin olevien vesien käsittelyssä vuosina 2012–2016.

Kunnostamattomina vesienkäsittelysakkojen väliaikaiset varastoalueet kuormittavat vesistöä ja lisäävät pohjaveden pilaantumisriskiä. Kunnostamisen jälkeen alueiden sade- ja sulamisvesiä ei tarvitse enää kerätä ja käsitellä.

Sakkojen loppusijoittamiseksi Terrafamen on seuraavaksi haettava ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.