Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Teol­li­suus­in­ves­toin­nit venyvät va­li­tus­ten takia – on luotava uusia ja ket­te­riä toi­min­ta­ta­po­ja yri­tys­ten ja ih­mis­ten muut­tu­nee­seen toi­min­ta­ym­pä­ris­töön

Kevään ja kesän aikana nykyinen hallitus on reagoinut yritysten toiminnan haasteisiin koronan vuoksi mittavasti ja niin pitääkin. Edelleen hallitus joutuu tuomaan uusia talouden ja työllisyyden piristyslääkkeitä teollisuuden syksyn heikkojen vientinäkymien vuoksi ja matkailun talvisesongin pelastamiseksi Pohjois-Suomessa. On luotava uusia ja ketteriä toimintatapoja yritysten ja ihmisten muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Elo-syyskuun vaiheessa käytiin mediassa ja Suomen johdossa kiivasta keskustelua Suomen kilpailukyvystä. Se ei tullut yllätyksenä eikä ollut edes uutta. Edelliselläkin hallituksella oli sen osalta hyvä parantamisyritys, mutta nyttemmin ne ratkaisut on purettu.