Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Tanja Karpela koi­ri­neen etsi lii­to-ora­van merk­ke­jä Sot­ka­mon Pa­lo­vaa­ras­sa – Met­sä­hal­li­tus aloit­taa met­sän­kä­sit­te­lyn alueel­la

Metsähallitus on aloittamassa metsänkäsittelyn Sotkamon Palovaarassa, jossa kokeiltiin viime kesänä uutta liito-oravien kartoitustapaa.

Entinen missi, kansanedustaja ja ministeri Tanja Karpela toimii nykyään koirankouluttajana. Purkissa on liito-oravan papanoita, joita käytetään inventointikoirien koulutukseen. Inventointikoirat etsivät esimerkiksi uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja.
Entinen missi, kansanedustaja ja ministeri Tanja Karpela toimii nykyään koirankouluttajana. Purkissa on liito-oravan papanoita, joita käytetään inventointikoirien koulutukseen. Inventointikoirat etsivät esimerkiksi uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja.

Metsähallitus on aloittamassa metsänkäsittelyn Sotkamon Palovaarassa, jossa kokeiltiin viime kesänä uutta liito-oravien kartoitustapaa.

Koirakouluttaja Tanja Karpela inventointikoirineen etsi liito-oravan merkkejä Palovaarassa. Ammattilaiskoirat haistavat liito-oravan papanat jopa karikkeen alta ja virtsajäljet puun rungoilta. Koirat pystyvät tekemään havaintoja liito-oravista vuodenaikoina, jolloin se on ihmiselle mahdotonta.