Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Syyt­tä­jä: Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja hankki luvatta oi­keus­apua tu­han­sien eurojen edestä, laskut löy­tyi­vät kun­nan­joh­ta­jan pöy­tä­laa­ti­kos­ta tämän elä­köi­dyt­tyä

Kaikki kiistävät syytteet.

Oulu

Kittilän kunnan ongelmia on syyttäjän mukaan yritetty ratkoa ostamalla lakipalveluita ohi kunnan virallisen hankintaprosessin. Syyttäjän mukaan silloiset Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja ryhtyivät joulukuussa 2013 hankkimaan lakipalveluita kunnan lukuun ilman hankintapäätöstä. Syytteen tekoaika ulottuu helmikuuhun 2015.

Syytteen mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo toimittivat asiakirjoja juristille. Kurula ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Aki Maunula allekirjoittivat syyttäjän mukaan lakipalveluista syntyneen 9 500 euron laskun vaikka heillä ei ollut oikeutta hyväksyä laskuja kunnan lukuun.