Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Suo­mes­sa on nippu lah­jak­kai­ta mou­ka­rin­heit­tä­jiä, jotka ovat ot­ta­neet tällä kau­del­la mer­kit­tä­vän ke­hi­ty­sas­ke­leen – "Ur­hei­li­joi­den ei ole tar­vin­nut häslätä tai re­peil­lä joka paik­kaan, he ovat saaneet kes­kit­tyä olen­nai­seen"

Moukarin lajivalmentaja Kalle Lehmusvuori sanoo, että samaan ajankohtaan on osunut nippu lahjakkaita tyyppejä.

Aaron Kangas on ollut kauden komeetta. Hänen ennätyksensä 79,05 olisi ollut viime kauden maailmantilastossa viidenneksi paras.
Aaron Kangas on ollut kauden komeetta. Hänen ennätyksensä 79,05 olisi ollut viime kauden maailmantilastossa viidenneksi paras.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Moukari lentää kohti Turun keskustaa.

Tai siis lentäisi, jos moukari ei olisi kuvitteellinen.