Kalevan kisat

Vanha Kaleva: Pre­si­dent­ti Kek­ko­nen tuli Kalevan Ki­soi­hin Ouluun ja pis­täy­tyi sitä ennen Hyvonin teh­tail­la Hau­ki­pu­taal­la

22.07.2021 10:00 1
Tilaajille

Irene Mart­ti­la oli lähes poik­keuk­set­ta mi­ta­leil­la Kalevan ki­sois­sa – 1984 hän juoksi kultaa Oulun Py­rin­nön nimissä vaan ei seuran vä­reis­sä

25.11.2020 19:00 1
Tilaajille

Kui­vas­jär­ven Auralla ri­veis­sään lu­paa­via ur­hei­li­joi­ta, mutta mi­ta­li­ta­sol­le ke­hit­ty­mi­nen ottaa aikansa

17.08.2020 07:00
Tilaajille

Ete­lä­ta­lo heitti keihään mes­ta­rik­si, LNM:n Toni Keränen kärsi kyy­när­pää­vam­mas­ta

16.08.2020 19:27 1
Tilaajille

Ana­lyy­si: Kalevan kisat osoit­ti, että ko­ti­mai­sen yleis­ur­hei­lun rin­ta­mas­sa on riit­tä­väs­ti laa­juut­ta

16.08.2020 19:26 1
Tilaajille

Oulun Py­rin­nön Joni Heik­ki­nen pääsi 7 000 pisteen kerhoon kym­men­ot­te­lus­sa

16.08.2020 07:00
Tilaajille

Maria Hun­ting­ton johtaa seit­sen­ot­te­lun esiin­mars­sia – "Sun­nun­tai­na pystyn mah­dol­li­ses­ti pa­ran­ta­maan jo­kai­ses­sa lajissa en­nä­tys­tä­ni"

15.08.2020 23:07
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen pi­ka­juok­si­jan Taru Väi­sä­sen tie Kalevan ki­soi­hin ei ole ollut helppo: "Olen iloinen ja kii­tol­li­nen", en­si­ker­ta­lai­nen sanoo

15.08.2020 06:30
Tilaajille

Suo­mes­sa on nippu lah­jak­kai­ta mou­ka­rin­heit­tä­jiä, jotka ovat ot­ta­neet tällä kau­del­la mer­kit­tä­vän ke­hi­tys­as­ke­leen – "Ur­hei­li­joi­den ei ole tar­vin­nut häslätä tai re­peil­lä joka paik­kaan, he ovat saaneet kes­kit­tyä olen­nai­seen"

14.08.2020 21:11
Tilaajille

Pi­ka-ai­tu­ri An­ni­ma­ri Korte ei pelkää sanoa ta­voit­tei­taan ääneen: "Tie­dän, että olen en­nä­tys­kun­nos­sa"

13.08.2020 21:01
Tilaajille

Oulun Py­rin­nön Elina Lam­pe­lan put­kes­sa on kym­me­nen kil­pai­lu­sei­väs­tä – kaikki ovat 425 sentin mit­tai­sia, mutta tai­pui­suus vaih­te­lee

12.08.2020 20:12
Tilaajille

Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tis­sa kä­sit­te­lys­sä yleis­ur­hei­lun su­per­viik­ko – Kuun­te­le jakso täältä

12.08.2020 18:00

Urheilu on elänyt epä­var­muu­den kes­kel­lä, taus­tal­la vaa­ni­vat ta­lou­del­li­set riskit ja ka­len­te­ri meni täysin uusiksi – katso, miltä se näyttää nyt

11.07.2020 14:04 3
Tilaajille

Toni Keränen läksi hopean kanssa kohti ka­la­reis­sua – mitali tuli en­nä­tys­tu­lok­sel­la

22.07.2018 19:05 12

Thu­re­son rutisti voit­toon - EM-raja jäi har­mit­ta­van lähelle

22.07.2018 18:30

Lip­sa­nen ajautui riitaan pon­nis­tus­lan­kun kanssa

22.07.2018 18:27