Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Pääkirjoitus
Tilaajille

Suo­mes­sa al­koi­vat luovan ta­lous­tie­teen päivät, joiden anti ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa krii­sis­sä

Hallitus loi uusia laskentatapoja saadakseen tuoreille päätöksilleen komeita työllisyysvaikutuksia. Taloudenhoitoa ankkuroiviin menokehyksiin palataan vitkastellen. Se voi kostautua myöhemmin.

Kehysriihikamppailun poliittisia voittajia ja häviäjiä on arvuuteltu viikon verran. Hallituspuolueista kukin vuorollaan on vakuuttanut taistelleensa isot tavoitteensa sopupaketin sisään.

Kysymyksiä ja epäilyksiä paketissa herättävät kuitenkin edelleen etenkin valtion menokehysten venytys sekä hallituksen päätösten työllisyysvaikutukset.