Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Poliisi : Poik­keuk­sel­li­sen paljon rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni sun­nun­tai­na

Kasvosuojaimet
Suojainten kysyntä ampaisi nousuun elokuussa, kertovat pohjoispohjalaiset valmistajat: "Jos keväällä ihmiset hankkivat suojavarusteita riskiryhmille, niin nyt niitä hankitaan aivan kaikille"

Suo­jain­ten kysyntä ampaisi nousuun elo­kuus­sa, ker­to­vat poh­jois­poh­ja­lai­set val­mis­ta­jat: "Jos ke­vääl­lä ihmiset hank­ki­vat suo­ja­va­rus­tei­ta ris­ki­ryh­mil­le, niin nyt niitä han­ki­taan aivan kai­kil­le"

06.08.2020 17:01
Tilaajille
Kasvosuojainten tuotanto alkaa Suomessa todennäköisesti toukokuun aikana – ongelmaksi voi muodostua laadukkaan materiaalin saatavuus

Kas­vo­suo­jain­ten tuo­tan­to alkaa Suo­mes­sa to­den­nä­köi­ses­ti tou­ko­kuun aikana – on­gel­mak­si voi muo­dos­tua laa­duk­kaan ma­te­riaa­lin saa­ta­vuus

14.05.2020 17:28 1