Sää: Hel­le­ra­ja pau­kah­ti rikki Oulussa

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

STM: Lasten edun oltava en­si­si­jal­la ko­ro­na-ai­ka­na – ­vai­ku­tuk­set voivat näkyä vasta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä tar­kas­tel­tu­na

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi julkilausuman, jossa korostetaan lapsen edun ensisijaisuutta koronapandemian keskellä.

Julkilausuma on STM:n kannanotto keskusteluun lasten ja nuorten asemasta koronapandemian keskellä. Sen mukaan lapsiin ei tule kohdistaa enempää rajoitustoimenpiteitä kuin on koronataudin leviämiseksi täysin välttämätöntä.

Samaan aikaan myös riskiryhmiin kuuluvat lapset tulee ottaa huomioon ja suojella lapsia koronavirukselta terveysturvallisella arjella, aikuisten tartuntojen vähentämisellä sekä rokotuksilla. Lasten tulee päästä koronatestiin matalalla kynnyksellä.

STM:n mukaan pandemialla ja sen torjuntatoimilla voidaan jo nyt koetun perusteella arvioida olevan laajoja vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Osa hyvinvointivaikutuksista voi tulla ilmi vasta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Torjuntatoimien tasapainottelussa on löydettävä ratkaisuja, joilla turvataan lasten arjen jatkuvuus.

Ministeriön julkilausumassa todetaan, että pandemian keskellä on vaara lasten eriarvoisuuden voimistumiseen. Kielteiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin sekä niihin, joilla on jo aiemmin ollut elämänhallinnan vaikeuksia.

Julkilausuman valmisteluun ovat osallistuneet opetus- ja kulttuuriministeriö, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, johtava asiantuntija Esa Iivonen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto), epidemiologian professori Pekka Nuorti (Tampereen yliopisto), vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä (HUS), ylilääkäri Sanna Isosomppi (Helsingin kaupunki) sekä lastentautiopin professorit Ville Peltola (Turun yliopisto) ja Terhi Tapiainen (Oulun yliopisto). Valmistelun aikana kuultiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta.