STM ja THL esit­tä­vät ti­lan­ne­kat­sauk­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta, tänään 93 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta tästä

THL:n mukaan uusia tartuntoja on raportoitu tänään yhteensä 93.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pitivät torstaina 10. kesäkuuta kello 10 tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti sekä rokotustilannetta.

Tilannekatsauksessa olivat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila (STM), ylilääkäri Otto Helve (THL), strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (STM) johtaja Pasi Pohjola (STM) ja johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Viittomankielentulkit olivat Heidi Kangas ja Johanna Jorva.

Tiedotustilaisuus esitettiin suorana.

Katso tallenne tiedotustilaisuudesta tästä:

Tiedotustilaisuudessa puhuneen Helveen mukaan kansainvälisesti uusien tartuntojen määrä on laskussa. Kaikista  eniten uusia tartuntoja on Pohjois-Amerikassa ja Intiassa.

Suomessa koronatapaukset ovat tasaisessa laskusuunnassa, Helve kertoi. Tänään Suomesta raportoidaan yhteensä 93 tartuntaa.

– Vaikka olisitte saaneet rokotteen, on silti hyvä käydä testeissä, mikäli oireita ilmenee, hän muistutti.

Leviämisalueita Suomessa on tällä hetkellä enää kolme: Helsinki-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien alueet.

– Näidenkin sairaanhoitopiirien osalta uusien tapausten määrä on vähenemässä, Helve kertoi.

Tartuntojen määrä laskee kaikissa ikäryhmissä lähes kaikilla alueilla, kertoi STM:n Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa.

– Lasku on hitainta väkirikkailla alueilla, hän totesi.

Ulkomailta saatujen koronatartuntojen osuus kaikista tartunnoista on kuitenkin kasvanut. Toukokuun viimeisellä viikolla koronatartunnoista 16 prosenttia tuli ulkomailta.

Ulkomailta peräisin olevien tartuntojen osuus on siis kaksinkertaistunut.

Voipio-Pulkki selitti ulkomailta tuotujen tartuntojen isompaa osuutta sillä, että tautitilanne on Suomea huonompi laajalti monissa maissa.

Esimerkiksi jalkapallon EM-kisojen kannalta tärkeässä Pietarissa ilmaantuvuusluku on viimeisimpien tietojen mukaan yli 200 sataatuhatta ihmistä kohden.

Lue lisää: THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei yhtään uutta tar­tun­taa